Conservarea biodiversității – un prim pas pentru asigurarea vieții în prezent, dar și pentru viitor

Asociația Una E Natura, cu sediul în Vrancea – Focșani implementează proiectul cu titlul „Conservarea biodiversității în situl Natura 2000 ROSPA0141 Subcarpații Vrancei”.

Valoarea totală a proiectului este de 4.228.760,64 lei. El este co-finanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR), prin Programul Operațional Sectorial Mediu, Axa Prioritară 4 „Implementarea sistemelor adecvate de management pentru protecția naturii”.

Bombycilla-garrulus

Localizarea proiectului: Regiunea Sud-Est, județele Vrancea și Buzău, localitățile Murgești, Topliceni, Dumitrești, Poiana Cristei, Cârligele, Odobești, Râmnicu Sărat, Focșani.

Durata proiectului: 30 de luni, între 14 iunie 2013 și 13 decembrie 2015.

Obiectivul general: protejarea și conservarea biodiversității în aria naturală protejată ROSPA0141 Subcarpații Vrancei, prin elaborarea și implementarea de metode de gestionare eficientă a impactului antropic asupra speciilor, în acord cu nevoile de dezvoltare ale comunităților locale direct implicate.

Activitățile vizate sunt:
• Elaborarea bazei de date electronice, a hărților cu forme de proprietate asupra terenurilor, cu regimul de administrare și a folosinței terenurilor și cartarea mediului fizic;
• Inventarierea și evaluarea stării de conservare a speciilor de păsări din situl Subcarpații Vrancei;
• Evaluarea amenințărilor actuale și potențiale și stabilirea măsurilor de management în vederea menținerii într-o stare de conservare favorabilă a speciilor de păsări;
• Elaborarea planului de management pentru aria naturală protejată Subcarpații Vrancei;
• Organizarea de sesiuni de dezbatere publică cu factorii interesați (proprietari, administratori de terenuri, comunitățile locale și instituții publice locale și regionale) în vederea elaborării Planului de Management;
• Organizarea de prezentări și activități tematice având ca țintă tânăra generație, pentru îmbunătățirea atitudinii față de restricțiile de comportament impuse de regulile de management al biodiversității din sit;
• Organizarea de infopuncte în vederea limitării impactului negativ al activităților antropice asupra biodiversității și îmbunătățirii comportamentului vizitatorilor ariilor protejate.

Comentarii

Postează un comentariu


Articole învecinate