Se poate denigra de pe contul personal și cu date corespunzătoare adevărului

08.10.2017

Curtea de Apel Bucureşti a decis că fapta unui domn care a postat pe Facebook de pe contul personal infomații denigratoare dar adevărate nu este prevăzută de legea penală, lipsind cerința esențială pentru antrenarea răspunderii penale a acestuia, respectiv săvârșirea unei infracțiuni.

Pe scurt. Prin 2013 un domn a apelat la o firmă pentru un serviciu. Au încheiat un contract. A fost plătită o factură. Si au apărut probelemele. In cele din urmă, acest domn a decis să-și exprime oful pe Facebook și să-i avertizeze și pe alții. A făcut de pe contul personal de Facebook (rețineți – de pe contul personal, cont real cu datele lui reale) o pagină cu un nume de forma mare-teapa-denumire-firma unde a postat informații și documente reale.

denigrare

Curtea de Apel Bucureşti a decis recent că domnul respectiv nu a greșit.

Este adevărat că postările efectuate de inculpat conțin comentarii negative, denigratoare la adresa părții civile, însă nu se poate susține că aceste date nu sunt corespunzătoare adevărului.

Având în vedere situația de fapt expusă, tribunalul a apreciat că fapta inculpatului, pentru care s-a dispus trimiterea în judecată, nu întrunește condiția de existență a unei infracțiuni, respectiv trăsătura esențială a prevederii acesteia de către legea penală (tipicitatea), în absența căreia este inutil analiza celorlalte două (antijuridicitatea și imputabilitatea).

Se apreciază astfel, pornind de la definiția infracțiunii de fals informatic cuprinsă în art. 325 Cod penal, care prevede că, fapta de a introduce, modifica sau șterge, fără drept, date informatice ori de a restricționa, fără drept, accesul la aceste date, rezultând date necorespunzătoare adevărului, în scopul de a fi utilizate în vederea producerii unei consecințe juridice, constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoarea de la unu la 5 ani.

Din descrierea faptei în rechizitoriu se deduce că inculpatului i se impută faptul că a săvârșit infracțiunea de fals informatic în modalitatea introducerii de date informatice, reținându-se în sarcina sa că a creat o pagină de facebook, purtând în mod ilegal, numele și sigla părții civile, într-un context negativ, pe care a postat ulterior texte denigratoare la adresa acesteia, care au avut drept consecință inducerea neîncrederii opiniei publice cu privire la activitatea societății.

Este evident că inculpatul a creat pe rețeaua de socializare facebook, o pagină pe care menționa denumirea părții civile, alături de sintagma „o mare țeapă”, introducând astfel date informatice într-un sistem informatic, însă introducerea acestor date nu s-a făcut fără drept. Pentru crearea paginii de facebook în cauză inculpatul s-a folosit de propriul sistem informatic (laptop) iar crearea acestei pagini nu s-a făcut în mod nelegal, folosind o identitate falsă sau alte procedee de inducere în eroare a utilizatorilor.

Faptul că inculpatul a inserat numele societății parte civilă pe pagina de facebook, urmat de sintagma „o mare țeapă”, a alăturat acestora și sigla societății (la acea dată neînregistrată oficial) și o pictogramă ce simboliza un semn de circulație cu semnificația „interzis”, nu poate conduce la concluzia că acesta a intenționat inducerea în eroare a utilizatorilor rețelei de socializare, ci la aceea că acesta a dorit să expună public experiența negativă pe care a avut-o în relația cu această societate.

De altfel, așa cum rezultă din print-screen-urile după postările efectuate de inculpat pe pagina de facebook menționată anterior, pe pagina de facebook a părții civile precum și pe pagina de facebook a „***” SRL, acesta nu și-a ascuns niciodată identitatea, folosindu-se, de regulă, de contul personal de facebook.

Pentru existența elementului material al infracțiunii de fals informatic, în oricare dintre acțiunile prevăzute de textul de lege incriminator, se impune constatarea existenței a două cerințe esențiale: aceste acțiuni să fie efectuate fără drept și să aibă ca rezultat date informatice necorespunzătoare adevărului.

Așa cum s-a reținut și anterior, introducerea datelor informatice de către inculpat, prin crearea paginii de facebook și efectuarea de postări pe aceasta sau pe alte pagini, din contul personal nu s-a făcut fără drept, rețeaua de socializare fiind publică iar inculpatul nu s-a folosit de o identitate falsă.

În cauză, s-a apreciat că nici cerința esențială, impusă de textul de lege, ce se referă la rezultatul acțiunilor incriminate în art. 325 Cod penal, în sensul că acestea trebuie să aibă ca rezultat date informatice necorespunzătoare adevărului, nu este îndeplinită. Nici rechizitoriul nu face referire la acest aspect și nu menționează care sunt datele necorespunzătoare adevărului care au rezultat din activitatea inculpatului.

Este adevărat că postările efectuate de inculpat conțin comentarii negative, denigratoare la adresa părții civile, însă nu se poate susține că aceste date nu sunt corespunzătoare adevărului, câtă vreme din probele administrate în cauză rezultă că inculpatul a încheiat un contract cu partea civilă, care nu și-a îndeplinit obligațiile contractuale în raporturile cu inculpatul, motiv pentru care a fost necesar ca acesta să apeleze la justiție.

Nici condiția scopului prevăzută de textul incriminator, ca datele să fie create pentru a fi utilizate în vederea producerii unei consecințe juridice nu se regăsește în activitatea inculpatului, scopul creării acelei pagini de facebook și a postărilor efectuate, cu trimitere la relațiile inculpatului cu societatea parte civilă și la activitatea acesteia, fiind acela de a împărtăși și altor persoane experiența inculpatului în vederea evitării unor experiențe negative.

Faptul că partea civilă apreciază ca fiind denigratoare postările și comentariile pe facebook făcute de inculpat și că acestea au avut consecințe negative asupra activității sale, nu are relevanță asupra existenței infracțiunii de fals informatic în cauză, chiar și în condițiile în care aceste împrejurări ar fi dovedite, aceasta putându-și valorifica pretențiile sub acest aspect într-un eventual litigiu civil.

Față de considerentele invocate, s-a apreciat că fapta inculpatului, așa cum a fost descrisă în cuprinsul rechizitoriului și reținută de instanță, nu este prevăzută de legea penală, lipsind cerința esențială pentru antrenarea răspunderii penale a acestuia, respectiv săvârșirea unei infracțiuni, astfel că, în baza art. 396 alin. 1, 5 raportat la art. 16 alin. 1 lit. b teza I Cod procedură penală s-a dispus achitarea inculpatului P_______ R______ I____, pentru săvârșirea infracțiunii de fals informatic, prev. de art. 325 Cod penal.

De menționat că în analiza laturii penale a cauzei, instanța a avut în vedere dispozițiile noului Cod penal, apreciată ca fiind lege penală mai favorabilă, în raport cu obiectul cauzei, respectiv infracțiunea de fals informatic, având în vedere că limitele de pedeapsă sunt mai reduse în noua reglementare, în condițiile în care cerințele incriminării sunt similare.

Sursa rolii.ro

Responsabilitate

Cei care mă cunosc știu că sunt împotriva protestelor în stradă. Chiar dacă se obține rezultatul dorit acesta va fi unul de scurtă durată. Singura modalitate de a obține rezultate durabile este să învățăm care sunt prevederile legislative în vigoare și să ne conformăm lor.

Dacă avem ceva de spus trebuie să deschidem gura (să apăsăm pe taste) doar dacă putem proba cele afirmate. Si foarte important, să ne asumăm cele afirmate. Să le postăm folosind conturile noastre personale, configurate cu date reale.

DENIGRÁ, denigrez, vb. I. Tranz. A ponegri, a defăima, a calomnia, a discredita. – Din fr. dénigrer, lat. denigrare.

Comentarii

Postează un comentariu


Articole învecinate